AFDELING WEST

van de pvda amsterdam
PvdA: Hart voor Amsterdam

KANDIDATEN GEMEENTERAAD

WEST

4. Carolien de Heer

Beleidsadviseur CNV en raadslid / 41 jaar

Zeg nooit: dat kan niet. Met die woorden ga ik mijn pasgeboren dochter opvoeden. En met die woorden zal ik mij de komende jaren blijven inzetten, tégen onrecht en vóór Amsterdam.

7. Jeroen van Berkel

Dagelijks bestuurder / 48 jaar

Met heel mijn hart ga ik mij inzetten voor onze stad. 4 jaar strijden voor onze idealen. Sociaal EN democratisch, dat is het doel! Onze stad kan altijd socialer, democratischer en sterker. En daar ga ik met heel mijn hart voor strijden. In mijn buurt Bos en Lommer zie ik dat deze stad nog lang niet af is. Het moet socialer. Sterker. Democratischer. Daar ga ik vier jaar voor strijden.

14. Onika Pinkus

Adviseur public affairs PO-Raad / 45 jaar

Ik vind het schrijnend om te zien hoe groot de kansenongelijkheid voor kinderen die opgroeien in Amsterdam ook vandaag de dag nog is. Voor mij is kansengelijkheid (in onderwijs, arbeidsmarkt en woningmarkt) een belangrijk thema. Bestaand en nieuw gemeentelijk beleid wil ik altijd toetsen of het bijdraagt aan die kansengelijkheid. Daar wil ik mij hard voor maken!

20. Tim Colijn

Leiderschapadviseur en facilitator/ 38 jaar

Amsterdam is een fantastische stad met veel mogelijkheden voor de mensen die er wonen. Bedrijven hebben echter een steeds grotere invloed op de leefomgeving van de Amsterdammers, en wij hebben dit te lang laten gebeuren. Het wordt tijd dat de Amsterdamse branie terugkomt in de gemeenteraad en de stad weer teruggeeft aan het volk. Met lef en liefde.

22. Maurits Appeldoorn

Filosoof en consultant / 26 jaar

Onbevangen en vastberaden wil ik in de raad een stem geven aan jonge en toekomstige generaties Amsterdammers. Voor een duurzamer en rechtvaardiger Amsterdam, waar iedereen zich thuis voelt ongeacht je geaardheid, geloof, kleur of achternaam. Om een einde te maken aan de scheiding tussen witte en zwarte scholen, zodat niet alleen Fleur maar ook Mounir het beste onderwijs krijgt. Opdat onze lieve stad, ook een lieve stad blijft.

KANDIDATEN STADSDEELCOMMISSIE

BOS EN LOMMER

1. Hilde Brontsema

Communicatie Milieudefensie / 41 jaar

Tram 14 blijft. Betaalbare woningen zorgen voor een goed gemengde wijk. En we investeren in goed onderwijs..

2. Koen van der Gaast

Armoede, eenzaamheid en schuldenproblematiek kunnen worden voorkomen als we elkaar weer leren kennen. Zowel fysiek als digitaal. Daar wil ik de stadsdeelcommissie voor inzetten.

3. Frank van der Wende

Adviseur public affairs PO-Raad / 45 jaar

Ik vind het schrijnend om te zien hoe groot de kansenongelijkheid voor kinderen die opgroeien in Amsterdam ook vandaag de dag nog is. Voor mij is kansengelijkheid (in onderwijs, arbeidsmarkt en woningmarkt) een belangrijk thema. Bestaand en nieuw gemeentelijk beleid wil ik altijd toetsen of het bijdraagt aan die kansengelijkheid. Daar wil ik mij hard voor maken!

4. Annet Bogie

Bibliothecaris / 62 jaar

Ik wil mij inzetten voor mensen die in armoede leven. Ze moeten betere toegang hebben tot bestaande regelingen. Verder wil ik een schonere buurt en meer respect voor elkaar op straat.

OUD-WEST / DE BAARSJES

1. Mohamed Bejaoui

Namens de Baarsjes/oud-west wil ik mij inzetten als stadsdeelcommissielid om de oren en ogen te zijn van mijn buurtgenoten. Om te beginnen willen wij de sociale huurwoningen beschermen, aanpakken van achterstallig onderhoud en het voorkomen daarvan. Daarnaast moeten alle bewoners makkelijker een parkeerplek kunnen vinden in hun wijk. En de wijken die er al te lang op wachten zullen een opknapbeurt krijgen. Maar bovenal wil ik mij elke dag blijven inzetten tegen ongelijkheid en discriminatie.

2. Zora Duvnjak

Maatschappelijk werk binnen jeugdzorg / 47 jaar

Amsterdam dreigt overgenomen te worden door mensen die het alleen gemunt hebben op winst. Ik sta op vóór Amsterdam, tegen onrecht en onrechtvaardigheid.

3. Gijs Roodbeen

Politie-kundige / 34 jaar

Ik sta voor een Amsterdam waar niet je identiteit, maar je mentaliteit belangrijk is. Waar niet geld centraal staat, maar mensen. En waar huizen betaalbaar zijn.

4. Anca Muresan

WESTERPARK

1. Natasja van der Geest

Econoom / 44 jaar

Aker/Sloten is het kloppende groene hart van Nieuw-West. Je daar thuis voelen is waar ik en de PvdA voor staan. Groen & schoon, ruimte & veiligheid. Respectvol met elkaar omgaan.

2. Igor Runderkamp

Interim manager / 27 jaar

Ik sta voor een verbonden stad en buurt. Het Westerpark moeten beschikbaar blijven voor de bewoners. We moeten Airbnb aan banden leggen. U kunt erop rekenen dat onze buurt nog mooier wordt!

Voer de eerste vier cijfers van je postcode in. Als het gekozen postcodegebied in Amsterdam ligt zal deze uitleg vanzelf vervangen worden door onze standpunten voor je buurt.
  1. Heb je een suggestie? Vertel het ons hier
PvdA: Hart voor Amsterdam