DE MENSEN

van de pvda amsterdam
PvdA: Hart voor Amsterdam

MARJOLEIN MOORMAN

lijsttrekker pvda amsterdam

“Toen ik twintig jaar geleden in Amsterdam ging wonen wist ik: hier wil ik nooit meer weg. De stad waar ik ben afgestudeerd, gepromoveerd, werk vond, mijn man ontmoette en mijn dochters kreeg.

Acht jaar geleden werd ik raadslid, vijf jaar geleden fractievoorzitter. Met hart en ziel heb ik mij ingezet voor Amsterdam, vanuit de coalitie en de oppositie. Ik zie de stad en de wereld razendsnel veranderen.

Daarom voel ik meer dan ooit; dit is geen tijd om aan de zijlijn te blijven staan. Daarom ben ik de lijsttrekker van de PvdA Amsterdam, met lef en liefde.”

SOFYAN MBARKI

#2 op de lijst

“In Amsterdam ben ik geboren en getogen. Dit is mijn stad, mijn thuis. Vier jaar geleden ben ik namens de PvdA raadslid geworden in Amsterdam. Vanuit de oppositie hebben we ons als fractie ingezet voor een eerlijke stad. Een stad waar voor iedereen plek is om te kunnen wonen, werken en naar een goede school te gaan.

Ik wil blijven leven in een stad waar iedereen zich thuis en gehoord voelt. Dat ideaal vraagt nog veel werk, want de stad dreigt te veranderen.

Daarom blijf ik me met veel liefde inzetten voor een eerlijke, tolerante en inclusieve stad.”

NUMMERS 3/10

3. Hendrik Jan Biemond

Advocaat / 48 jaar / Amsterdam De Pijp

Amsterdam is van ons allemaal. We moeten dus verschillen respecteren en niet uitvergroten. Ik voel me juist in deze tijd geroepen daar een bijdrage aan te leveren. Alleen samen brengen we de stad weer in balans.

4. Carolien de Heer

Beleidsadviseur CNV en raadslid / 41 jaar / Amsterdam West

Zeg nooit: dat kan niet. Met die woorden ga ik mijn pasgeboren dochter opvoeden. En met die woorden zal ik mij de komende jaren blijven inzetten, tégen onrecht en vóór Amsterdam.

5. Nenita La Rose

Adviseur en coach / 61 jaar / Amsterdam Zuidoost

In mijn Amsterdam heeft iedereen gelijke kansen en wordt niemand uitgesloten of gediscrimineerd. Mijn Amsterdam is een voorbeeld van inclusiviteit voor het hele land en de hele wereld. Want juist nu zijn goede voorbeelden overal zo dringend hard nodig.

6. Dennis Boutkan

Organisatie-psycholoog en raadslid / 51 jaar / Amsterdam Centrum

Amsterdam, zinderende stad van vrijheid en emancipatie. Dankzij Amsterdam ben ik mede geworden wie ik nu ben. Afgelopen jaren heb ik gewerkt aan een stad in balans, minder toerisme, minder markt, eerlijk werk en betere banen voor álle Amsterdammers. Met die passie en gedrevenheid heb ik mij opnieuw gekandideerd als raadslid.

7. Jeroen van Berkel

Dagelijks bestuurder/ 48 jaar /Amsterdam West

Met heel mijn hart ga ik mij inzetten voor onze stad. 4 jaar strijden voor onze idealen. Sociaal EN democratisch, dat is het doel! Onze stad kan altijd socialer, democratischer en sterker. En daar ga ik met heel mijn hart voor strijden. In mijn buurt Bos en Lommer zie ik dat deze stad nog lang niet af is. Het moet socialer. Sterker. Democratischer. Daar ga ik vier jaar voor strijden.

8. Lian Heinhuis

Research analyst / 30 jaar / Amsterdam Centrum

Ik ben ontzettend blij dat ik verkiesbaar mag zijn namens de PvdA omdat ik me wil inzetten voor beleid dat zorgt voor een eerlijk en rechtvaardig Amsterdam voor iedereen. Samen zorgen we voor een stad waar we trots op zijn. Waar we voor elkaar vechten in plaats van tegen elkaar. Waar liefde voor anderen en liefde voor Amsterdam leiden tot vooruitgang.

9. Caesar Bast

Student en oud-voorzitter JS Amsterdam / 23 jaar / Amsterdam Nieuw-West

Mijn ouders emigreerden naar Nederland en kwamen terecht in een Amsterdam waar verschillende culturen als rijkdom werden gezien. Ik groeide op in een gezin dat het financieel nooit breed had: wij waren afhankelijk van sociale voorzieningen. Deze staan nu onder druk en angst en wantrouwen voor elkaar lijken toe te nemen. Dat gaat mij aan het hart en daarom wil ik mij inzetten voor een Amsterdam waar iedereen zich thuis voelt en waar liefde regeert, boven angst.

10. Nisan Sarican

Bibliotheker Vredespaleis / 40 jaar / Amsterdam Zuid

Amsterdam is voor mij de stad waar iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. De eerlijke kans om naar een fijne school te gaan, een betaalbare woning te vinden en goed werk te doen. Amsterdam moet bovenal een veilige stad zijn voor iedereen, een plek waar je kunt zijn wie je bent, waar je kunt zeggen wat je denkt en houden van wie je wilt. Als gemeenteraadslid zal ik me daarvoor inzetten zonder om de dingen heen te draaien. Ik ga voor mijn idealen, dat is de politiek waar ik voor sta.

NUMMERS 11/25

11. Arjan Miedema

Docent en beleidsadviseur / 30 jaar / Amsterdam Oost

Als leraar en in de bestuurscommissie in Oost zie ik hoe snel de stad verandert, hoe de verschillen in de stad toenemen. In de gemeenteraad zal ik me daarom inzetten voor een stad waar iedereen zich thuis voelt. Ik wil werken aan een politiek die verbindt en vol optimisme en met een frisse blik de stad echt beter maakt.

12. Carlinke Jansen

Communicatieadviseur / 33 jaar / Amsterdam Zuid

Amsterdam, ruim 850.000 inwoners, een wereldstad met dorpse gezelligheid in de wijken, de stad waar ik met trots mijn dochters op laat groeien. Ik zie het als voorrecht om me de komende vier jaar in te zetten om Amsterdam een thuis voor iedereen te houden. Ik geloof in verbinding, in een stem voor iedereen, in gemengde wijken voor jong en oud, in een sociale, lieve stad.

13. Alphons Muurlink

Privacyadviseur / 51 jaar / Amsterdam Noord

Amsterdam moet de komende jaren de tweedeling tegengaan en een forse stap zetten richting een duurzame ontwikkeling van de stad. Ik wil bijdragen aan een stad waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen en zich te ontwikkelen. Een stad waarin ook mijn kinderen trotse inwoners kunnen blijven van de meest diverse en straks wellicht duurzaamste stad van de wereld.

14. Onika Pinkus

Adviseur public affairs PO-Raad / 45 jaar / Amsterdam West

Ik vind het schrijnend om te zien hoe groot de kansenongelijkheid voor kinderen die opgroeien in Amsterdam ook vandaag de dag nog is. Voor mij is kansengelijkheid (in onderwijs, arbeidsmarkt en woningmarkt) een belangrijk thema. Bestaand en nieuw gemeentelijk beleid wil ik altijd toetsen of het bijdraagt aan die kansengelijkheid. Daar wil ik mij hard voor maken!

15. Tom Leenders

Adviseur OCW / 33 jaar / Amsterdam Oost

Amsterdam wordt oneerlijker en onbetaalbaar om te wonen, maar is ook aantrekkelijker dan ooit en groeit. Ook sluimert een nieuwe tweedeling: een paar bedrijven en mensen (Airbnb, Uber) plukken de vruchten van de digitale samenleving, de nadelen worden afgewenteld op de stad en Amsterdammers (uw privacy, data-eigenaarschap). Laten we een échte slimme stad zijn, klaar voor de toekomst en met kansen voor iedereen.

16. Fatima Oulad Hadj

Personal assistent / 40 jaar / Amsterdam Nieuw-west

Ik ben een alleenstaande moeder met 2 dochters met een Nederlandse vlag op mijn ene schouder en de Marokkaanse op de ander. Mijn hele leven strijd ik voor betere levensomstandigheden voor mijzelf, mijn kinderen, beter onderwijs, beter milieu en het oneindig verlangen naar harmonie en verbinding. Ik hoop dat ik de kans krijg om dit in de gemeenteraad in praktijk te brengen. Als ik het kan dan kan jij het ook.

17. Julian Verbeek

Content coördinator NPO3 / 27 jaar / Amsterdam Zuid

Alles in Amsterdam is aangeraakt door de sociaaldemocratie. Iedere Amsterdammer houdt van zijn stad, en nu moeten we Amsterdammers weer leren houden van de PvdA. Want de stad heeft de sociaaldemocratie harder nodig dan ooit.

18. Gracella Hoepel

Jurist / 31 jaar / Amsterdam Noord

De PvdA is een warme en openhartige partij die je omarmt om wie bent. Wij zijn allemaal Amsterdammers en kunnen door het bundelen van onze krachten streven naar een betere samenleving. In Amsterdam voel ik mij gebonden en bezit ik de kracht om te werken aan veranderingen die noodzakelijk zijn, zoals: het terugdringen van armoede en het creëren van beter onderwijs.

19. Max Joles

Geschiedenisleraar / 32 jaar / Amsterdam Centrum

Mijn naam is Max Joles, 32 jaar geleden geboren in Hilversum in sinds 2005 trotse import-Amsterdammer. Momenteel geef ik les in geschiedenis en maatschappijleer op het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Binnen de PvdA Amsterdam hoop ik me sterk te kunnen maken voor betaalbare woningen, vergroening van de stad en uiteraard goed onderwijs.

20. Tim Colijn

Leiderschapadviseur en facilitator/ 38 jaar / Amsterdam West

Amsterdam is een fantastische stad met veel mogelijkheden voor de mensen die er wonen. Bedrijven hebben echter een steeds grotere invloed op de leefomgeving van de Amsterdammers, en wij hebben dit te lang laten gebeuren. Het wordt tijd dat de Amsterdamse branie terugkomt in de gemeenteraad en de stad weer teruggeeft aan het volk. Met lef en liefde.

21. Dinah Bons

Vertegenwoordigster International AIDS Society / 47 jaar / Amsterdam Centrum

In een stad die steeds meer verdeeld lijkt te raken wil ik vechten voor gelijke rechten en het opkomen voor mensen die achter in de rij van de welvaartsgroei staan. En voor de groepen die door verdringing en uitsluiting onzichtbaar lijken te worden. De lieve stad die al eeuwenlang vrijheid biedt aan iedereen om te kunnen zijn wie je bent moet geborgd blijven, daar sta ik voor.

22. Maurits Appeldoorn

Filosoof en consultant / 26 jaar / Amsterdam West

Onbevangen en vastberaden wil ik in de raad een stem geven aan jonge en toekomstige generaties Amsterdammers. Voor een duurzamer en rechtvaardiger Amsterdam, waar iedereen zich thuis voelt ongeacht je geaardheid, geloof, kleur of achternaam. Om een einde te maken aan de scheiding tussen witte en zwarte scholen, zodat niet alleen Fleur maar ook Mounir het beste onderwijs krijgt. Opdat onze lieve stad, ook een lieve stad blijft.

23. Julia van Proosdij

Beleidsadviseur Hogeschool voor de Kunsten / 33 jaar / Amsterdam Centrum

De stad groeit, en mensen moeten zich straks óók thuis voelen in de metropool. Om onze dynamische stad leefbaar te houden moeten we ons weer meer met elkaar gaan bemoeien, de grote diversiteit van de Amsterdammers moet eer aan worden gedaan door meer te mengen in buurten en scholen. Ongelijkheid bestrijden is prioriteit, en dat doe je met onderwijs, werk en huisvesting.

24. Ger Rolsma

Bestuurder en adviseur / 58 jaar / Amsterdam Centrum

Mijn ideaal is dat Amsterdammers uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. Dat Amsterdam innovatief en vooruitstrevend is, maar ook dat Amsterdammers zorg voor elkaar hebben en mensen die een extra zetje in de rug nodig hebben dat kunnen krijgen. Een stad waar mensen met elkaar in verbinding staan. Kortom Amsterdammers in een stad die lief voor elkaar zijn.

25. Ger Jager

Raadslid / 61 jaar / Amsterdam Centrum

In Amsterdam staan we voor enorme uitdagingen: blijft dit een stad voor iedereen of alleen voor de winnaars van de economische Rat-race, de handige slimme ondernemers en de Expats van grote multinationals. Ik wil een Amsterdam waar iedereen zich thuis voelt èn weet. Ik wil een creatief, innovatief en duurzaam Amsterdam waarvan het hart weer warm word: een links hart natuurlijk!

26. Onno van der Vlerk

Allround vakman / 62 jaar / Amsterdam Zuid

Zes jaar mantelzorg voor mijn vrouw hebben ertoe geleid dat ik mij na haar overlijden wil blijven inzetten voor ouderen en mensen met een beperking; voor hen die dat zelf niet meer kunnen........ Ik wil ervoor zorgen dat hun stem gehoord wordt en dat hun belangen behartigd worden.

CAMPAGNEKAT BERT

rots in de branding